Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2014

harinezumi
4859 282d
Reposted fromjelonek jelonek viajointskurwysyn jointskurwysyn
harinezumi
harinezumi
harinezumi
8074 7aaa 500
Reposted frompczk pczk viainsanedreamer insanedreamer
harinezumi
5623 50f0
Reposted frombet-frogger bet-frogger viadzwiedz dzwiedz
harinezumi
8019 6038
Reposted fromolass olass viarational rational
harinezumi
3870 be8e
Reposted fromIriss Iriss viaarrependimento arrependimento
harinezumi
harinezumi
Czasami leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek - i świat jest taki ładny. A potem przychodzi ktoś i pyta: "jak się dziś czujesz?" I zaraz okazuje się, że okropnie...
— Alan Alexander Milne – Kubuś Puchatek
harinezumi
0054 2805
Reposted fromIriss Iriss viaarrependimento arrependimento
harinezumi
6997 e0b4
Reposted fromrol rol viaarrependimento arrependimento
harinezumi
harinezumi
postanowienie: -nie czuć wyrzutów sumienia za swoje pragnienia i wymagania
— pokochać siebie
Reposted fromdrowsy drowsy viaarrependimento arrependimento

June 20 2014

harinezumi
5203 b01b 500
Reposted fromirmelin irmelin viaeternaljourney eternaljourney
harinezumi
4811 d046
tag bardzo
Reposted fromawash awash viaallinone allinone
harinezumi
0001 87a0
Reposted fromangelene13 angelene13 viaallinone allinone
harinezumi
harinezumi
Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co. A jak kocha się, to i co na wierzchu się kocha, i co ukryte, i co może się stać, tak tobie, jak i mnie, czyli jemu albo jej. I wtedy nieważne, czy ktoś łysy, czy że poci się. Nie kocha się osobno, że ktoś wysoki jest, a ktoś ma takie czy inne oczy, czy choćby ktoś najpiękniej mówił, bo jeden może być wymowny, a drugi nie. Z ilu zresztą ludzi trzeba by składać na takiego jednego czy jedną, żeby nie miał żadnej wady, a jeszcze mógłby wyjść z tego jakiś stwór, nie człowiek. Kocha się tak samo przez wady i nieszczęścia i może nawet głębiej, a najgłębiej kocha się przez ból. Może być ktoś wysoki, zadbany, wymyty, pachnący, a nie ma go za co kochać.
— Wiesław Myśliwski "Widnokrąg"
harinezumi
Prośba o wyspy szczęśliwe
A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,
ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.

Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,
dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,
myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.
— Konstanty Ildefons Gałczyński
harinezumi
7488 f3a7
Reposted fromM74Funky M74Funky viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl